Үйл ажиллагаа

Brokerage

Брокер, Диллер

Өлзий энд Ко капитал ХХК нь Монголын тэргүүний үнэт цаасны компаниудын нэг бөгөөд хөрөнгийн зах зээлд брокер, дилер, андеррайтер зэрэг хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээг үзүүлэх үндсэн зорилготойгоор 2007 онд байгууллагдсан.

Underwriting

Андеррайтинг

Өлзий энд Ко капитал ХХК нь Монголын тэргүүний үнэт цаасны компаниудын нэг бөгөөд хөрөнгийн зах зээлд брокер, дилер, андеррайтер зэрэг хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээг үзүүлэх үндсэн зорилготойгоор 2007 онд байгууллагдсан.

Other Services

Бусад үйлчилгээ

Бид аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн цар хүрээгээ тэлэх, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, санхүүгийн болон бизнесийн зөвлөгөөг өгч хамтран ажиллана.

Өлзий энд Ко капитал ХХК нь Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, бүх үнэт цаасыг дамжуулан авах боломжтой.

Одоогоор манай компани Хонг Конг, Лондон, Австрали, Нью Юоркийн хөрөнгийн биржүүдийн бодит цагийн терминалийг ашиглан үнэт цаасны арилжаа хийж байна.

Манай компаниар дамжуулан гадаад, дотоодын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй Засгийн газрын болон Компанийн бонд худалдах, худалдан авах боломжтой юм. Сүүлийн үед Монголын Засгийн газрын бонд нилээн идэвхтэй арилжаалагдаж байгаа бөгөөд дэлхийн бусад орнуудын засгийн газрын бондын өгөөжтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр юм.

Өлзий энд Ко капитал ХХК нь өөрийн харилцагчиддаа Монголд анх удаа гадаад улс орнуудын үүсмэл үнэт цаасны зах дээрээс үүсмэл үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломж бүрдүүлсэн билээ. Үүнд, форвард, фьючерсийн гэрээнүүдээс гадна индекс болон хувьцаанд суурилсан варрант, CBBC, опцион зэрэг деривативийн арилжаанд оролцох боломжтой.

Хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдод зориулж манай компани судалгааны ажлыг тогтмол бэлтгэн хүргэдэг билээ. Үүнд:

– Хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа.
– Хувьцаат компанийн судалгаа.
– Макро болон микро зах зээлийн судалгаа.
– Гадаад хөрөнгийн зах зээлийн тойм.
– Дотоод хөрөнгийн зах зээлийн тойм.

.